عارضه یابی چیست

خدمات عارضه یابی

 

این خدمات بیشتر به شرکت ها یی ارائه میشود که در اداره سازمان خود دچار مشکلات

متعددی شده و گاها ضرر ده هستند و شرکت در شرایط بحرانی خود می باشد نحوه کار به

این شکل است که در مرحله اول باید نسبت به آن شرکت  ارزیابی مناسبی صورت گیرد

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - عارضه یابی چیست