هزینه بازاریابی چیست

بازاریابی صنعتی هزینه یا سرمایه گذاری؟

  

 

برای پاسخ به این سوال در بازاریابی صنعتی باید دیدگاه اغلب مدیران ارشد شرکت های صنعتی را بررسی نمود. بر اساس تحقیقات ما، نگرش مدیران ارشد در این زمینه به 3 دسته زیر تقسیم می شود:

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - هزینه بازاریابی چیست