موقعیت های خرید صنعتی

موقعیت های مختلف خرید مشتریان در بازار صنعتی

 

در بازار صنعتی یا B2B سه موقعیت خرید اصلی وجود دارد. یعنی مشتریان سه دسته خرید انجام می دهند که هر موقعیت، ویژگی هایی دارد که تامین کنندگان می توانند از آن ها استفاده کنند و فروش خود را انجام دهند:

1- خرید مجدد مستقیم (Straight Rebuy):

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - موقعیت های خرید صنعتی