مشاوره فروش و بازاریابی

مشاوره فروش شخصی

شرکت ها و سازمان ها برای بقا و رشد خود وابسته به فروش در بازارهای به شدت رقابتی هستند. قدیمی ترین و اصلی ترین روش بازاریابی مستقیم، فروش به کمک نیروهای فروش است. در بازارهای صنعتی به دو دلیل از نیروهای فروش صنعتی استفاده می شود:

1- شرکت ها نیازمند روابط بلندمدت و پایدار با خریداران هستند. (فروش رابطه ای به جای فروش مبادله ای)

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مشاوره فروش و بازاریابی