مشاوره بازاریابی

مشاوره بازاریابی و فروش در بازارهای صنعتی

بسیاری از مردم مشاوره  را به عنوان یک حرفه دوم یا یک راه ساده برای ‏بدست آوردن پول در زندگی می بینند زمانی که هیچ کار مورد نظر یا محتملی را نمی یابند. بسیاری از افراد که مشاوره های فروش و بازاریابی ارائه می دهند نه علم و نه تجربه کافی در این زمینه دارند و ممکن است به عنوان شغل دوم خود مشاوره را ببینند.  چه چیزی مشاوره را از سایر کسب و کارهای خود اشتغالی متمایز می ‏کند؟

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مشاوره بازاریابی