طراحی سایت

چگونه طراحی سایت را شروع می کنید ؟

پس از عقد قرارداد با مدیران جلسه ای گذاشته و بر اساس نیاز آنها ، امکانات سایت برآورده می شود همچنین باید مشخص شود چه قسمت هایی باید در سایت وجود داشته باشد

مانند صفحات فرود و پس از کامل شدن این اطلاعات کار طراحی بر اساس سلیقه مدیران شروع می گردد.

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - طراحی سایت