تقسیم بندی بازار صنعتی

بخشبندی بازار (Segmentation)

بخشبندی بازار به معنای انتخاب یک بخش از بازار است که دارای مشتریان با ویژگی های مشابه و یکسان هستند و برنامه بازاریابی برای آنها به یک شکل تعریف می شود .

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تقسیم بندی بازار صنعتی