بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی

در شرایط فعلی کشور خدمات گروه دوتاک می تواند موثر باشد؟

با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت فعلی کشور، سوال برخی شرکت های صنعتی این است که آیا گروه دوتاک در این شرایط نیز می تواند برایشان مشتری جذب کند و پروژه بگیرد؟

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی