اعتماد مشتری به محصول

چطور فروشندگان صنعتی اعتماد مشتری را جلب کنند؟

در زمینه بازاریابی صنعتی اعتماد مشتری به تامین کننده یکی از شاخص های مهم در تکرار خرید و افزایش فروش به مشتریان است. همانطور که می دانید حجم خرید در بازارهای صنعتی یا (B2B) بسیار زیاد و تعداد مشتریان بسیار محدود تراست و به همین دلایل باید روابط پایدار و بلند مدتی با مشتریان داشته باشیم.

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - اعتماد مشتری به محصول