پروژه های پتروشیمی

فارسی

در این قسمت مجموعه دوتاک برخی از پروژه های پتروشیمی در حال اجرا در کشور را برای بازدیدکنندگان و مخاطبان محترم وبسایت دوتاک قرار داده است. منبع اطلاعات اخبار رسمی کشور در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه و پایگاه داده بازاریابی و فروش گروه دوتاک است.

در صورت تمایل به شرکت در پروژه های پتروشیمی و فروش محصولات و خدمات خود در این پروژه ها این مطلب صد در صد برایتان جذاب خواهد بود.

پروژه پتروشیمی کیمیا صنایع دالاهو

پروژه کیمیا صنایع دالاهو

مجری: کیمیا صنایع دالاهو

محل اجرا: عسلویه

مساحت: 3.75 هکتار

زمان شروع: 1398

پیش بینی زمان بهره برداری: 1403

ليسانس: ALL Joy چین

پیشرفت فیزیکی تا فروردین 1400: 30%

مالکيت: گروه صنعتی انتخاب

پروژه پلی پروپیلن الوند (پتروشیمی شازند)

پروژه پلی پروپیلن الوند اراک

مجری: پلی پروپیلن الوند

محل اجرا: اراک

مساحت: 10 هکتار

زمان شروع: 1398

پیش بینی زمان بهره برداری: زمستان 1401

ليسانس: HFEC

پیشرفت فیزیکی تا فروردین 1400: 39.03%

مالکيت: خصوصی

پروژه اتیلن اوکساید (EO) ابن سینای همدان

پروژه پتروشیمی همدان

مجری: صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان

محل اجرا: همدان

مساحت: 31 هکتار

زمان شروع: 1394

پیش بینی زمان بهره برداری: 1404

ليسانس: Shell، سولزر، باسل

پیشرفت فیزیکی تا پایان فروردین 1400 : 10.71%

مالکيت: NPC، صنایع فولاد ایران، سایر

محصول: اتیلن اکساید

پروژه پتروشیمی رایان پلیمر پویا

مجری: رایان پلیمر پویا

محل اجرا: عسلویه

مساحت: 15 هکتار

زمان شروع: 1399

پیش بینی زمان بهره برداری: 1404

ليسانس: تاپسو

پیشرفت فیزیکی تا فروردین 1400: 4.55 %

مالکيت: پتروشیمی باختر

محصول: پلی اتیلن سنگین

پروژه اتیلن اوکساید (EO) ابن سینای اندیمشک

پتروشیمی ابن سینای اندیمشک

مجری: ابن سینای اندیمشک

محل اجرا: اندیمشک

مساحت: 50 هکتار

زمان شروع: 1398

پیش بینی زمان بهره برداری: 1404

ليسانس: Elit چین

پیشرفت فیزیکی تا پایان فروردین 1400 : 2%

مالکيت: هلدینگ خلیج فارس

محصول: EO

پروژه پتروشیمی هنگام (فاز اول)

پروژه پتروشیمی هنگاممجری: شرکت پتروشيمي هنگام (سهامي خاص)

محل اجرا: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس(سايت دوم)

مساحت: 25/47 هکتار

زمان شروع: سال 1391

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1400

کاربرد محصولات: مصارف کشاورزي به عنوان کود شيميايي

ليسانس: هالدور تاپسو/ سايپم

پیمانکار: پیدک

پیشرفت فیزیکی تا پایان فروردین 1400: 90/94درصد

مالکيت: صنايع پتروشيمي خليج فارس98/68درصد، ساير سهامداران 1/32 درصد

پروژه پلیمر پاد جم

پروژه پتروشیمی پلیمر پاد جم

مجری: شرکت توسعه پليمر پاد جم (سهامي خاص)

محل اجرا: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (سايت دوم)

مساحت: 14/89هکتار

زمان شروع: سال 1388

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1400

کاربرد محصولات: صنايع اتومبيل سازي، تهيه لوازم منزل و...

ليسانس: VERSALIS

مهندسی اصولی، تفصیلی و تدارکات: تکنی مونت/ نارگان

پیشرفت فیزیکی تا پایان فروردین 1400: 80/83%

ساختمان و نصب: جندی شاپور

مالکيت: پتروشيمي جم 100 درصد

پروژه ESBR صدف خلیج فارس

پتروشیمی صدف خلیج فارس

مجری: شرکت شيميايي صدف عسلويه (سهامي خاص)

محل اجرا: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (سايت دوم)

مساحت: 8/2هکتار

زمان شروع: سال 1394

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1402

کاربرد محصولات: تاير اتومبيل، روکش کابل و سيم و...

ليسانس: Versalis ايتاليا، تکنیموت

پیمانکاران مهندسی اصولی، تفصیلی و تدارکات: تکني مونت/ نارگان

پیشرفت فیزیکی تا پایان فروردین 1400: 53/74%

مهندسی تفضیلی: نارگان

ساخت و نصب: جهان پارس

مالکيت: گروه پتروشيمي سرمايه‌گذاري ايرانيان 97 درصد، ساير سهامداران 3/2 درصد

پروژه الفین و گلایکول پتروشیمی بوشهر(فاز دوم)

پتروشیمی بوشهر

 

مجری: شرکت پتروشيمي بوشهر (سهامي خاص)

محل اجرا: سايت 2 پارس جنوبي و منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (سايت دوم)

مساحت: 40هکتار

زمان شروع: سال 1390

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1399 (فاز 1) - 1403 (فاز 2)

کاربرد محصولات: ماده اولیه تولید پلی استرها، وینیل استات، ماده اولیه تولید ماده بالا برنده عدد اکتان بنزین (MTBE)، رزین‌ها، چسب‌ها، انواع فیلم، روکش سیم و کابل، قطعات پلاستیکی، ضد یخ و ...

ليسانس: کازاله(متانول)، TKT(شيرين سازي)، پژوهشگاه شرکت ملي صنايع پتروشيمي (HDPE)

پیمانکاران مهندسی : واحد الفین: مشارکت سازه و سازه پاد واحد اتیلن گلایکول: مشارکت چگالش و انرشیمی و استیم/ واحد یوتیلتی و آفسایت: جهان پارس

پیمانکاران ساختمان و نصب: سکاف، آذر سیماب، کندوان پارس، زمیران، آسفالت طوس و کیسون

پیشرفت فیزیکی تا پایان فروردین 1400: 45/22%

مالکيت: سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح 60 درصد، پتروشيمي مارون 40 درصد

پروژه الفین پتروشیمی گچساران

الفین پتروشیمی گچسارانمجری: شرکت پتروشيمي گچساران (سهامي خاص)

محل اجرا: شهرستان گچساران

مساحت: 157 هکتار

زمان شروع: سال 1390

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1400

کاربرد محصولات: تأمين خــــــوراک مجتمع‌هاي مسير خط لوله اتيلن غرب کشور (منطقه دنا)

ليسانس: تكنيپ فرانسه

پیمانکار: پیمانکاران مهندسی اصولی، تفصیلی و تدارکات: مهندسین مشاور عالی نام شرکت فن آوران تهران فرایند 

پیمانکاران ساختمان و نصب: فاطر کوثران، زیدون کوش، رامکو

پیشرفت فیزیکی تا پایان فروردین 1400: 80/53%

مالکيت: پتروشيمي کازرون 20/46 درصد، پتروشيمي ممسني 20/46 درصد، صنايع پتروشيمي دهدشت 19/37درصد، پتروشيمي بروجن 17/31 درصد، گروه پتروشيمي سرمايه‌گذاري ايرانيان 19/76 درصد، بانک صادرات 7/94 درصد، بيمه توسعه 4/88 درصد

پروژه پتروشیمی الفین دهلران سپهر

پروژه پتروشیمی دهلران

مجری: شرکت مجتمع صنايع پتروشيمي دهلران سپهر (سهامي خاص)

محل اجرا: دهلران-استان ايلام

مساحت: 200 هکتار

زمان شروع: سال 1398

پیش بینی زمان بهره برداری: سال 1404

کاربرد محصولات: ماده اوليه توليد پلي پروپيلن، توليد انواع فيلم پلي اتيلن، فوم پلي اتيلن، روکش سيم و کابل و...

لیسانس ومطالعات feed و مهندسی تفصیلی و خدمات خرید : : TT,WALTER ITT/WALTERTOSTO/BELLELI/CHEMTRADE

صاحب لیسانس: آمونیاک: کازاله سوئیس/ اوره: تویو ژاپن

پیشرفت فیزیکی تا پایان فروردین 1400: 11/6 %

مالکيت: شرکت سرمایه گذاری اهداف٪ 99/9،سایر سهامداران0/1 ٪

محصول: الفین/پلی الفین

محل تامین : صندوق توسعه ملی، آورده سهامداران

پروژه پتروشیمی الوند شازند

پروژه پتروشیمی شازند

مجری: پلی پروپیلن الوند

محل اجرا: اراک

مساحت: 10 هکتار

زمان شروع: 1389

پیش بینی زمان بهره برداری: زمستان 1401

ليسانس: HFEC

پیشرفت فیزیکی تا پایان فروردین 1400: 39.03%

مالکيت: خصوصی

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.