هوشمندی بازاريابی (Marketing Intelligence)

هوشمندی بازاريابی
فارسی

هوشمندی بازاريابی (Marketing Intelligence)  جمع آوری و تحليل منظم اطلاعاتی است كه در مورد رقبا و توسعه بازار در دسترس می باشد. هدف هوشمندی بازاريابی، بهبود تصميمات استراتژيك بازاریابی، ارزيابی و پيگيری فعاليت های رقبا و شناسایی فرصتها و تهديدها می باشد.

کسب اطلاعات در مورد از رقبا به طور چشمگيری افزايش پيدا كرده و شركتهای بسیار زیادی به تجسس رقبايشان می پردازند. تكنيك های مورد استفاده، بسيار متنوع هستند و از امتحان كردن پرسنل و بررسی  محصولات رقيب گرفته تا تحقيقات در اينترنت، مخفیانه به نمايشگاه های رقيب رفتن و در زباله های آن جستجو كردن را در بر می گيرد.

هوشمندی بازاریابی از روش های مختلف صورت می پذیرد. بخشی از اطلاعات را می توان از افراد داخل شرکت رقیب (مديران، مهندسان، مسئولان و ...) با استراتژی های ویژه به دست آورد. همچنین معمولاً شركتها اطلاعات محرمانه را از طريق گزارش های سالانه، نشريات اداری، نمايشگاه های بازرگانی، مطبوعات، آگهی ها، و وب سايت ها به طور عمومی منتشر می كنند. اينترنت هم ثابت كرده كه منبعی بسيار غنی برای جمع آوری اطلاعات ارائه شده توسط رقبا می باشد. امروزه شركتها اطلاعات بسيار زيادی را روی وبسايت های شان قرار مي دهند تا مشتريان، همكاران، تأمين كنندگان، سرمايه گذاران و خريداران را مجذوب خود كنند اين منبع سرشار اطلاعات بدرد بخور هم می تواند اطلاعاتی در مورد استراتژی ها، بازارها، محصولات جديد، كارخانه ها، و هر چيز ديگری كه اتفاق می افتد، ارائه كند.

حتی چيزهای ساده ای مثل فرصتهاي شغلي معرفي شده توسط شركتها هم مي تواند اطلاعات زيادی را افشا كند. مثلاً چند سال قبل، هنگامي كه بيل گيتس در حال بررسی وب سايت گوگل بود، متوجه شد كه در توضيحات تمام فرصتهای شغلی كه گوگل ارائه كرده، به تخصص در زمينه بهبود روشهای جستجو در اينترنت اشاره ای نشده است، بلكه به دنبال افرادی است كه به نرم افزارهای اصلی كسب و كار مايكروسافت مسلط باشند. بيل گيتس كه متوجه شده بود خطری پيش روی است، به تنی چند از مديران مايكروسافت ايميل زد كه " بايد اين افراد را بيشتر زير نظر داشته باشيم . به نظرمی رسد در حال توليد چيزی هستند تا با ما به رقابت بپردازند." يكي از مشاوران هوشمندي بازاريابي مي گويد: معمولاً شركتها وقتي متوجه مي شوند كه بيرون چقدر اطلاعات هست، شگفت زده مي شوند. آنها مشغول كارهای روزمر ه شان هستند و درك نمي كنند كه با چند حركت استراتژيك چقدر اطلاعات مي توانند بدست آورند."

برچسب ها: