نحوه اجرای فرآیند S.T.P

فرآیند پیاده سازی و اجرای STP ( بخشبندی بازار ، تعیین بازار هدف و جایگاه یابی ) در بازارهای صنعتی به صورت عملی بسیار مشکل است بطوریکه یک فعالیت با دانش تخصصی بالا محسوب میشود زیرا اگر در این زمینه مسیر غلطی انتخاب شود ممکن است سرمایه و زحمات نیروی انسانی کل شرکت به هدر رود. گروه دوتاک بر پایه دانش تخصصی و عملی این فرایند را برای شرکت های صنعتی مختلف و در مورد انواع محصولات و خدمات صنعتی ( ‏B2B‏)‏ پیاده سازی می کند . به شکلی که در صنایع مختلف مانند : ریخته گری قطعات ، تولید عایق های گرم و سرد ، طراحی و ساخت مخازن ، تولید اتصالات جوشی فولادی ، ساخت قطعات و تجهیزات به روش تراشکاری ماشین کاری ، سنگ های تزیینی ، خدمات اپتیک و اسکن سه بعدی ، ساخت استراکچر های صنعتی ، اتوماسیون و ابزار دقیق و... اجرا کرده ایم :

ما فرایند S.T . P ( بخشبندی بازار ، تعیین بازار هدف و جایگاه یابی ) را در چهار مرحله جداگانه پیاده سازی می کنیم :

مرحله اول بخشبندی بازار: این فرآیند به صورت خاص برای هر شرکت انجام می پذیرد اجرای آن بر پایه  یک مدل علمی ، تحقیقاتی و عملی است به شکلی که کلیه بازارهایی که یک شرکت می تواند محصولات و خدماتش را در آن ارائه کند تشخیص داده و به تفکیک بررسی خواهیم کرد. نهایتا" بازارهای مشخص ، تفکیک شده ، غیرمشابه ، و به اندازه کافی بزرگ را تعیین می کنیم.

مرحله دوم تعیین بازارهای هدف اولیه : در این مرحله گروه دوتاک از بین بخشهای بازار تعیین شده یک یا چند بخش را بر اساس مدل علمی-تحقیقاتی دیگری که در عمل انجام پذیر است به عنوان بازارهای هدف انتخاب خواهد شد.

مرحله سوم تست بازار هدف : ما در عمل کلیه بازارهای هدف انتخاب شده را توسط نیروهای فروش و بازاریابی دوتاک تست کرده تا کاملا یافته های ما در عمل ارزیابی و براساس مستندات ( مصاحبه حضوری ، تلفنی و تیمی ) مشخص گردد و اگر بازارهای هدف در عمل با محصولات، خدمات و توانمندی شرکت تطابق نداشت باید بخش های دیگر بازار تست شود تا بازار هدف اصلی بر اساس هر شرکت به طور خاص تشخیص داده شود. این مرحله مهمترین مرحله است.

مرحله چهارم جایگاه یابی : پس از تعیین بازار هدف، شرکت باید مزیت رقابتی را ایجاد کند که بتواند جایگاه متمایزی در آن بازار هدف برای خود بدست آورد. در این قسمت بر اساس مدلی عملی و تحقیقاتی که اجرای آن توسط نیروهای فروش و بازاریابی دوتاک انجام می شود 10 الی 20 معیار خرید مشتریان در آن بخش بازار هدف تعیین و سپس 5 تا 8 معیار خرید از دید مشتریان اولویت بندی شده و رقبا بر اساس این 5 تا 8 معیار ارزیابی خواهند شد  تا در نهایت مزیت رقابتی بر اساس معیارهای خرید مشتریان ایجاد شود.

فارسی