مشاوره بازاریابی و فروش در بازارهای صنعتی

بسیاری از مردم مشاوره  را به عنوان یک حرفه دوم یا یک راه ساده برای ‏بدست آوردن پول در زندگی می بینند زمانی که هیچ کار مورد نظر یا محتملی را نمی یابند. بسیاری از افراد که مشاوره های فروش و بازاریابی ارائه می دهند نه علم و نه تجربه کافی در این زمینه دارند و ممکن است به عنوان شغل دوم خود مشاوره را ببینند.  چه چیزی مشاوره را از سایر کسب و کارهای خود اشتغالی متمایز می ‏کند؟ بیل مونی که یک مربی شناخته شده برای مشاوران است یک تعریف از مشاوره در مورد ‏اینکه مشاوران چه کاری انجام می دهند ارائه کرده است او می گوید مشاوران به افراد در ‏سازمانها برای حل مسائل کمک می کنند و در نتیجه ارزش ایجاد می کنند. این ارزش ممکن ‏است افزایش حاشیه سود ، کاهش هزینه ها ، بهبود یک فرآیند مانند ارتباط با مشتریان ، ‏فروش و بازاریابی محصولات ، یا ایجاد یک محصول یا خدمت جدید باشد.‏ به اعتقاد بیل مونی یک مشاور باید یک زمینه علمی و تجربی در ‏حوزه کاری خود داشته باشد.‏ تا بتواند ارزش برای شرکت ایجاد کند نه از سر بیکاری به این شغل رو آورده باشد.

شرکت دوتاک در زمینه مشاوره  بازاریابی و فروش صنعتی از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده و در این حوزه ما بینش و دید مناسبی  از نظر علمی و تجربی را داریم که رزومه ما بازگو کننده آن است ما امکان مشاوره در حوزه های به شرح زیر را داریم :

  • مشاوره ایجاد تیم فروش و بازاریابی ‏
  • مشاوره عضویت در وندورلیست ها ‏
  • مشاوره بازاریابی محصولات و خدمات صنعتی
  • ‏ مشاوره فروش در بازارهای هدف جدید
  • مشاوره فروش به کارخانجات و سازمانهای دولتی بزرگ و متوسط ‏
  • مشاوره فروش و بازاریابی محصولات و خدمات صنعتی جدید (ناشناخته)‏
  • مشاوره جایگاه یابی محصولات و خدمات صنعتی در بازار هدف
  • مشاوره برای ایجاد کانال توزیع برای فروش محصولات ( ایجاد نمایندگی فروش و نمایندگی انحصاری )

فرآیند ارائه خدمات در این زمینه به شکل زیر است :

مرحله اول: تماس با گروه دوتاک و ارسال اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی های اولیه

مرحله دوم: بررسی و پرسیدن سوال در مورد مسئله و شناخت کامل آن

مرحله سوم: جلسه حضوری و تشریح شیوه فرآیند اجرای مشاوره برای مسئله

مرحله چهارم: بستن قرارداد

مرحله پنجم: ارائه مشاوره بر اساس مفاد قرارداد

مرحله ششم: ارائه نتایج و گزارش عملکرد

 

فارسی