مشاوره بازاریابی و فروش در بازارهای صنعتی

بسیاری از مردم مشاوره  را به عنوان یک حرفه دوم یا یک راه ساده برای ‏بدست آوردن پول در زندگی می بینند زمانی که هیچ کار مورد نظر یا محتملی را نمی یابند. بسیاری از افراد که مشاوره های فروش و بازاریابی ارائه می دهند نه علم و نه تجربه کافی در این زمینه دارند و ممکن است به عنوان شغل دوم خود مشاوره را ببینند.  چه چیزی مشاوره را از سایر کسب و کارهای خود اشتغالی متمایز می ‏کند؟ بیل مونی که یک مربی شناخته شده برای مشاوران است یک تعریف از مشاوره در مورد ‏اینکه مشاوران چه کاری انجام می دهند ارائه کرده است او می گوید مشاوران به افراد در ‏سازمانها برای حل مسائل کمک می کنند و در نتیجه ارزش ایجاد می کنند. این ارزش ممکن ‏است افزایش حاشیه سود ، کاهش هزینه ها ، بهبود یک فرآیند مانند ارتباط با مشتریان ، ‏فروش و بازاریابی محصولات ، یا ایجاد یک محصول یا خدمت جدید باشد.‏ به اعتقاد بیل مونی یک مشاور باید یک زمینه علمی و تجربی در ‏حوزه کاری خود داشته باشد.‏ تا بتواند ارزش برای شرکت ایجاد کند نه از سر بیکاری به این شغل رو آورده باشد.

شرکت دوتاک فعالیت خود در زمینه مشاوره  بازاریابی و فروش صنعتی را از سال 1389 آغاز کرده است و در این حوزه ما بینش و دید مناسبی  از نظر علمی و تجربی داریم که رزومه ما بازگو کننده آن است. ما امکان مشاوره در حوزه هایی به شرح زیر را داریم :

- مشاوره ایجاد تیم فروش و بازاریابی ‏

- مشاوره عضویت در وندورلیست ها ‏

- مشاوره بازاریابی محصولات و خدمات صنعتی

- مشاوره فروش در بازارهای هدف جدید

- مشاوره فروش به کارخانجات و سازمانهای دولتی بزرگ و متوسط ‏

- مشاوره فروش و بازاریابی محصولات و خدمات صنعتی جدید (ناشناخته)‏

- مشاوره جایگاه یابی محصولات و خدمات صنعتی در بازار هدف

- مشاوره برای ایجاد کانال توزیع برای فروش محصولات ( ایجاد نمایندگی فروش و نمایندگی انحصاری )

فرآیند ارائه خدمات در این زمینه به شکل زیر است :

مرحله اول: تماس با گروه دوتاک و ارسال اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی های اولیه

مرحله دوم: بررسی و پرسیدن سوال در مورد مسئله و شناخت کامل آن

مرحله سوم: جلسه حضوری و تشریح شیوه فرآیند اجرای مشاوره برای مسئله

مرحله چهارم: بستن قرارداد

مرحله پنجم: ارائه مشاوره بر اساس مفاد قرارداد

مرحله ششم: ارائه نتایج و گزارش عملکرد

 

فارسی