سوالات ایزو 17025

فارسی

راه های درآمد زایی شرکت ها از طریق ایزو 17025 چیست؟

به طور کلی سه راه اصلی برای درآمد زایی آزمایشگاه های دارای ایزو 17025 وجود دارد که به شرح زیر است:

- سازمان استاندارد ایران، شرکت های تولیدی که نیاز به اخذ استاندارد تشویقی و یا اجباری دارند را الزام می کند که محصولاتشان را نمونه برداری و به آزمایشگاه 17025 ارسال شود و مورد آزمایش قرار گیرد تا مطابق با استاندارد تولید شود. نمونه برداری برای شرکت ها در سال اول هر 2 ماه یکبار است . یعنی در سال باید حداقل 6 بار نمونه برداری از محصولات تولیدی توسط یک شرکت بازرسی مورد تایید سازمان استاندارد،  انجام شود و در سال های بعدی نمونه برداری از محصولات تولیدی شرکت ها برای اخذ استاندارد هر سه ماه یکبار است و حداقل باید هر سال 4 بار نمونه برداری از محصولات تولیدی انجام  شود. بنابراین آزمایشگاه های دارای گواهینامه 17025 می توانند از طریق آزمون محصولات این شرکت های تولیدی درآمدزایی مستمر و قابل توجه داشته باشند.

- شرکت های وارد کننده برای اخذ COI  باید محصولات وارداتی خود را توسط شرکت های بازرسی تعیین شده از طرف مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  نمونه برداری کرده و به آزمایشگاه های دارای 17025 ارسال شود تا آزمایشات مربوطه روی آنها انجام شود تا تاییدیه سازمان استاندارد را برای واردات اخذ نماید. پس در این زمینه آزمایشگاه های دارای 17025 می توانند با آزمون روی این محصولات درآمد زایی داشته باشند.

- شرکت های تولیدی برای اخذ استاندارد اجباری یا تشویقی باید آزمایشگاهی در محل کارخانه داشته باشند تا بتوانند برای ارتقاء محصولات شان آزمون هایی روی محصولات تولیدی توسط نیروهای آموزش دیده خودشان انجام دهند. این نیروها ملزم به گذراندن دوره های آموزشی هستند که سازمان استاندارد این نیروها را برای گذراندن دوره های آموزشی به آزمایشگاه های دارای گواهینامه 17025 معرفی می کند. بنابراین  آزمایشگاه های 17025 می توانند با آموزش افراد از این طریق درآمد کسب کنند.

تفاوت ایزو 17025 با آزمایشگاه همکار چیست؟

 

- آزمایشگاه همکار اعتبار کمی نسبت به آزمایشگاه 17025 دارد.

- مجوز آزمایشگاه همکار به صورت موقت به برخی از آزمایشگاه ها داده شده ولی تمام آزمایشگاه ها باید تا سال 1402 دارای گواهینامه 17025 شوند.

- آزمایشگاه همکار صرفا یک تاییدیه از سازمان استاندارد است اما گواهینامه 17025 یک ایزو است که مستلزم پیاده سازی الزامات سازمان استاندارد است.

 

در چه صورت شرکت های تولیدی و یا شرکت های وارداتی نیاز به آزمایشگاه های همکار و 17025 دارند؟

شرکت های تولیدی در هنگام اخذ استاندارد ملی ایران  برای محصولات شان  و شرکت های وارد کننده در هنگام گرفتن COI  برای محصولات وارداتی شان نیازمند استفاده از خدمات آزمایشگاه های دارای ایزو 17025 هستند.

آیا شرکت های تولیدی در انتخاب آزمایشگاه های 17025 و همکار برای انجام آزمون ها حق انتخاب دارند؟

خیر شرکت های تولیدی در انتخاب آزمایشگاه های 17025 و همکار  برای انجام  آزمون روی محصولاتشان حق انتخاب ندارند و به صورت رندمی از طرف سازمان استاندارد به آزمایشگاه مربوطه ارجاع می شود.  

آیا شرکت های تولیدی که می خواهند برای محصولاتشان نشان استاندارد بگیرند نیاز دارند تا آزمایشگاهی هم در محل خود داشته باشد؟

بله برای ارتقاء کیفیت محصولاتشان باید آزمایشگاهی در محل کارخانه تولیدی خود داشته باشند.

درچه صورت سازمان استاندارد از آزمایشگاه های همکار به جای آزمایشگاه های 17025 استفاده می کند؟

دو دلیل برای این موضوع وجود دارد :

1- در استان های دیگر امکان  آن آزمون وجود نداشته باشد . 

2- بی طرفی آزمایشگاهی که امکان انجام آن آزمون ها را دارد اثبات نشده است.

 

تعرفه های قیمت آزمون های مختلف برای مشتریان آزمایشگاه 17025 و همکار چگونه مشخص می شود؟

تعرفه ها برای هر آزمون از طرف سازمان استاندارد اعلام می شود و برای آزمون هایی که تعرفه وجود ندارد بایستی از قیمت آزمون های که شبیه و نزدیک هستند استفاده کرد.

هزینه های اخذ استاندارد 17025 چگونه است؟

سازمان تایید صلاحیت ایران برای شرکت های که بخواهند برای ایزو 17025 اقدام کنند مبالغ زیر را دریافت می کند:

1- بررسی پرونده و صدور گواهینامه      مبلغ به ریال = 76.294.000

2- بررسی هر دامنه فعالیت     مبلغ به ریال = 38.147.000

3- بررسی هر حوزه جغرافیایی    مبلغ به ریال = 38.147.000

3-ارزیابی در داخل ایران (هر نفر روز معادل 8 ساعت )   مبلغ به ریال = 7.639.000

4-ارزیابی در خارج از ایران (هر نفر روز )   مبلغ به ریال = 19.075.000

5-بررسی پرونده و تمدید گواهینامه به ازای هر حوزه و هر دامنه   مبلغ به ریال = 19.075.000

6-بررسی پرونده و تجدید گواهینامه به ازای هر حوزه و هر دامنه   مبلغ به ریال = 38.147.000

7-ه کارمزد سالانه  مبلغ به ریال = 19.075.000

 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.