تعریف بازاریابی صنعتی

بازاریابی در جهان صنعتی یک فلسفه کسب و کار جامع است به منظور بهبود عملکرد سود از طریق تعیین نیازهای هر گروه از مشتریان کلیدی و سپس طراحی و تولید یک پکیج از محصولات یا خدمات که شرکت را قادر می سازد تا به گروه ها یا بخش های انتخاب شده از مشتریان موثرتر از رقبایش خدمت رسانی کند (Jackson & Cooper, 1988).

فارسی

برچسب ها: