تعریف بازاریابی

بازاریابی فرآیند برنامه ریزی و اجرای مفهوم، قیمت گذاری، ترویج، و توزیع ایده ها، محصولات و خدمات به منظور ایجاد تغییراتی که اهداف سازمان و شخص را به همراه داشته باشد می باشد.

( Jackson & Cooper, 1988)

همچنین بر اساس تعریف کاتلر "بازاریابی فرآیند اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن، افراد و گروه ها نیازها و خواسته های خود را از طریق تولید، عرضه و مبادله کالاهای مفید و با ارزش به دیگران تامین می کنند."

فارسی

برچسب ها: