بازاریابی دهان به دهان (word of mouth )

" وقتی مردم اشتیاق واقعی برای یک محصول یا خدمت را به دیگران منتقل می کنند. "  تبلیغات دهان به دهان فعالیت هایی را دربر می گیرد که مشتریان را تشویق می کند تا درباره یک محصول یا شرکت با دوستان و اطرافیان خود صحبت کنند ، یک زنجیره از ارتباطات را راه اندازی می کند که می تواند در کل بازار گسترش یابد. HEKMAN 1999

فارسی

برچسب ها: