آموزش فروش شخصی در حوزه B2B

یکی از مهمترین و اصلی ترین ابزارها در بازاریابی صنعتی فروش توسط نیروهای فروش حرفه ای است. امروزه ، بیشتر شرکت های صنعتی برای یافتن مشتریان احتمالی ، تبدیل آنها به مشتریان بالفعل و توسعه کسب و کار خود به نیروهای فروش حرفه ای وابسته اند. بنابراین به هیچ وجه نمی توان اهمیت نیروهای فروش را در بازاریابی صنعتی نادیده گرفت. با این حال شرکت ها هزینه های زیادی در واحد فروش خود انجام داده اند اما به نتایج دلخواه خود دست نیافته اند.
آنچه در این میان فراموش شده است، آموزش صحیح و اثر بخش نیروهای فروش است. نیروهای فروش در سطوح مختلف و برای انجام وظایف متنوع خود باید دانش لازم را کسب کنند. دورانی که وظیفه نیروهای فروش تنها " فروش ، فروش و فروش " بود سپری شده است امروزه فروشندگان صنعتی برای دست یابی به فروش های بزرگ ، سودآور و پایدار باید با فرآیند فروش صنعتی آشنا باشند ، بر مهارت ها و تکنیک های فروش مسلط باشند و بتوانند استراتژی های مختلف فروش را به کار گیرند.

گروه دوتاک با داشتن دانش علمی در زمینه فروش شخصی و تجربه عملی در زمینه تدوین و اجرای برنامه های فروش شخصی این نیاز شرکت های صنعتی را با ارائه خدمات آموزش نیروهای فروش برآورده می کند.

مزایای برنامه آموزشی گروه دوتاک عبارتند از:

•  افزایش فروش توسط نیروهای فروش و افزایش حجم نقدینگی شرکت
•  انگیزه دادن به نیروهای فروش ‏و بهبود روحیه ‏آن ها
•  فرآیند اصولی فروش به خوبی در شرکت جا می افتد و به سطوح مختلف نیروهای ‏فروش انتقال پیدا خواهد کرد.‏
•  ارتقاء سطح دانش فروشندگان و درنهایت اتخاذ تصمیمات درست فروش (بهبود مهارت ‏های فروش) ‏
•  بهبود روابط بین فروشندگان و مشتری
• درک اهمیت ‏و جایگاه واقعی مشتری در شرکت توسط فروشندگان و رفتار مناسب آنها در قبال ‏مشتری ‏
•  تعیین وظایف هر سطح از نیروهای فروش ‏
•  آگاهی و سنجش از تعهد شرکت و فروشندگان در قبال مشتریان ‏
•  افزایش بهره وری ‏نیروهای فروش

• هماهنگی نیروهای فروش با برنامه های بازاریابی شرکت

شرکت دوتاک با شناسایی نیازهای آموزشی شرکت های صنعتی در زمینه فروش شخصی ، سرفصل های متناسب با هر نیاز را در نظر گرفته و از طریق متدهای آموزشی جدید و به صورت WORK SHOP این آموزش ها را در دو دسته زیر ارائه می دهد:

1- تربیت و آموزش نیروهای فروش استخدامی جدید

2- آموزش پرسنل فروش با تجربه

 

 

فارسی

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.