دانلود رایگان وندورلیست های مهم

نام وندور دانلود

فهرست بلند وزارت نفت سال 1400

PDF icon فهرست بلند8-3-1400.pdf

فهرست سازندگان و تامین کنندگان تشخیص صلاحیت شده توزیع برق تهران

PDF icon فهرست سازندگان و تامین کنندگان تشخیص صلاحیت شده توزیع برق تهران.pdf

وندورلیست تجهیزات برقی سازمان آب و برق خوزستان

فایل سازمان آب و برق خوزستان.rar

وندورلیست تجهیزات اعلام حریق مورد تایید آتش نشانی تهران

PDF icon لیست تجهیزات اعلام حریق مورد تایید آتش نشانی.pdf

وندورلیست تجهیزات اطفاء مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران

PDF icon لیست تجهیزات اطفاء مورد تایید سازمان آتش نشانی.pdf

صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس ) فهرست سازندگان مصوب ورژن 5

PDF icon فهرست سازندگان مصوب ورژن5.pdf

صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس ) فهرست مشاوران مصوب ورژن 5

PDF icon فهرست مشاوران مصوب ورژن 5.pdf

صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس ) فهرست تامین کنندگان مصوب ورژن 6

PDF icon ورژن 6فهرست تامین کنندگان مصوب .pdf

وندورلیست توسعه ملی گاز ایران

PDF icon وندورلیست توسعه ملی گاز ایران.pdf

وندورلیست مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC

PDF icon وندورلیست مهندسی و ساختمان نفت ایران.pdf

صفحه‌ها